Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Service

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Service

Inleiding

De website van GWP S.A. (hierna te noemen de "Site") is een e-commerce website bereikbaar via Internet op het adres www.exclusivesandbenefits.nl. De website is toegankelijk voor elke gebruiker (hierna te noemen de "Klant") die zich inschrijft voor de Service Exclusives & Benefits (hierna te noemen de "Service"). De Site wordt onderhouden door het vennootschap GWP S.A. met een kapitaal van €31.000 - 15A rue Louis XIV L-1948 Luxembourg - ingeschreven in het Handelsregister van Luxemburg onder het nummer B207382 - Inschrijving Machtigingsnummer 10071114/0, uitgegeven door het Ministerie van Economie van het Groothertogdom Luxemburg gevestigd 19-21 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg - BTW-nummer LU28700569, leverancier van de Service.
Het telefoonnummer om in contact te komen met de organisatie GWP S.A. is (gratis nummer vanaf een vaste lijn, van maandag t/m vrijdag, 9.00 uur tot 18.00 uur) of via FAX op +352 2 625 8067.

De Site maakt het mogelijk om kortingen en voordelen (hierna te noemen de "Producten") aan te bieden aan elke Klant.

Elke inschrijving op de Site impliceert kennisname en uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden").

Deze Algemene Voorwaarden zijn bindend voor de Klant vanaf diens registratie (hierna "Inschrijving" genoemd) op de Site, volgens de voorwaarden van artikel 3.

GWP S.A. en de Klant worden "Partij" of "Partijen" genoemd.

Artikel 1. Doel en toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden hebben als doel de contractuele relatie tussen GWP S.A. en de Klant te definiëren voor de Producten die GWP S.A. de Klant aanbiedt op de Site. Deze Algemene Voorwaarden zullen de rechten en plichten van de Partijen preciseren met betrekking tot de aangeboden Producten op de Site.

Artikel 2. Voorwaarden voor goedkeuring lidmaatschap

2.1 Voorwaarden voor deelname aan de Service

De Klant moet beschikken over toegang tot Internet en een e-mailadres om in aanmerking te komen voor inschrijving en voor het ontvangen van de kortingen en voordelen.

De Klant kan zich op twee verschillende manieren inschrijven:

 • ofwel rechtstreeks op de Site,
 • ofwel na doorverwijzing naar de Site na een gedane aankoop bij een Partner-webwinkel.

Zonder verzuim van een van zijn verplichtingen is GWP S.A. niet verantwoordelijk voor het falen van de Klant om verbinding te maken met het Internet of met de Site, of om toegang te krijgen tot de gebruikersaccount die GWP S.A. voor hem heeft aangemaakt in naam van de Service. Noch is GWP S.A. aansprakelijk voor enige schade die volgt uit deze verhindering.

Om zich te kunnen inschrijven voor de Service moet een Klant minimaal 18 jaar oud zijn, inwoner van Nederland en niet reeds Klant zijn. Klanten moeten levende individuen zijn. Uitgesloten van deelname zijn rechtspersonen of personen die zich inschrijven vanwege een professioneel of commercieel belang.

Het gebruik van de Service is uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijke aankopen van Klanten. De door een Klant gekochte goederen of diensten vallen alleen onder de Service als het gaat om losse aankopen die bestemd zijn voor exclusief persoonlijk of huishoudelijk gebruik.

Specifiek uitgesloten zijn hierdoor directe of indirecte aankopen van een Klant die bestemd zijn voor professionele doeleinden of voor wederverkoop.

Geen enkele machine, script of geautomatiseerd hulpmiddel mag gebruikt worden in relatie met de Service, vooral niet om door de Service geboden kortingen en voordelen te accumuleren.

Bovendien kan een Klant de kortingen en voordelen niet vermeerderen door verschillende Inschrijvingen te doen, met name door tussenkomst van andere Partner-webwinkels of door verschillende gebruikersaccounts te openen.

Een persoon mag zich niet verschillende keren inschrijven voor de Service en zich daarna afmelden, zodat hij kan profiteren van de Service zonder lidmaatschapsgeld te betalen.

Vandaar dat onder meer de volgende gegevens (los of in combinatie) worden bestudeerd om te garanderen dat deze clausule en andere voorwaarden in dit artikel niet geschonden worden:

 • Banknummer
 • E-mailadres
 • Postadres
 • Naam en voornamen

De Klant moet naamhouder zijn van de creditcard waarvan de gegevens zijn ingevoerd tijdens de inschrijving voor de Service. Elk abonnement op de Dienst via een bankpas buiten de Europese Unie (EU) wordt geweigerd. Daarom wordt elke aankoop met een creditcard op naam van een bedrijf automatisch beschouwd als professionele aankoop die niet onder de voordelen van deze Overeenkomst valt. Het lidmaatschap van deze Service is persoonlijk en niet overdraagbaar, dus alle aankopen door anderen personen dan de Klant zelf, met name aankopen gedaan met een andere creditcard dan die van de Klant, komen niet in aanmerking voor de kortingen en voordelen van deze Service.

Als GWP S.A. merkt dat een Klant niet voldoet aan één van de in dit artikel genoemde voorwaarden voor lidmaatschap, dan behoudt GWP S.A. het recht om, naar eigen inzicht en goeddunken:

 • aanvullende bewijsstukken te vragen om de juistheid van de door de Klant geleverde informatie te verifiëren en de uitbetaling van verzamelde kortingen en voordelen op de gebruikersaccount tijdelijk stop te zetten tot ontvangst van de gevraagde documenten, of
 • de gebruikersaccount van de Klant per directe ingang te sluiten en alle door de Klant opgebouwde kortingen en voordelen te annuleren, ongeacht of ze nog betaald moeten worden of reeds betaald zijn door GWP S.A., waarbij de Klant in het tweede geval onmiddellijk moet overgaan tot terugbetaling aan GWP S.A. van de reeds ontvangen bedragen.

2.2. Registratie van een bestelling

Als een gebruiker zich wil inschrijven voor de Service dan moet hij een online formulier op de Site invullen met zijn contactgegevens, betalingsgegevens en een zelfgekozen wachtwoord. De gebruiker moet, na de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden (de "Documentatie") gelezen en geaccepteerd te hebben, klikken op het vakje "Ja", waarmee hij zijn inschrijving definitief bevestigt.

De door de Klant ingevoerde contactgegevens op de Site, de door de Klant ingevulde bankgegevens op de Site en het door hem gekozen wachtwoord voor de gebruikersaccount vormen samen de geldige identiteitsverklaring van de Klant, een handeling waarmee de Klant zijn deelname aan de Service bevestigt.

2.3. Orderbevestiging

Zodra de gebruiker zijn inschrijving heeft gevalideerd, wordt hem per e-mail een samenvatting van de inschrijving gestuurd, naar het e-mailadres dat de gebruiker op het moment van identificatie heeft ingevuld.

Hierin wordt hij met name aan de volgende zaken herinnerd:

 • de kenmerken van de bestelling,
 • de voorwaarden en procedures voor de uitoefening van het herroepingsrecht,
 • het adres waar hij terecht kan voor reclamaties,
 • informatie met betrekking tot de klantenservice.

GWP S.A. stuurt de Klant deze Algemene Voorwaarden, de Documentatie en het herroepingsformulier naar het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven.

De Klant verplicht zich tot het respecteren van deze Algemene Voorwaarden, op straffe van schorsing of beëindiging van de Overeenkomst.

De Klant is ervan op de hoogte dat GWP S.A. zijn klanten nieuwe kortingen en voordelen kan bieden die anders zijn dan degene die beschreven worden in de Algemene Voorwaarden en dat voor deze nieuwe Producten aanvullende en/of andere voorwaarden kunnen gelden en dat de Klant deze eerst zal moeten accepteren vóórdat hij toegang krijgt tot deze nieuwe kortingen en voordelen.

Om een papieren versie van zijn kortingen en voordelen te ontvangen, of andere documenten met betrekking tot zijn lidmaatschap, dient de Klant per e-mail een aanvraag te sturen naar klantenservice@exclusivesandbenefits.nl.

GWP S.A. zegt toe om de Service gedurende de hele duur van de Overeenkomst ter beschikking te stellen aan Klanten. De Service is alleen beschikbaar door toegang tot de Site.

GWP S.A. streeft ernaar om de Service 24/24 uur 7/7 dagen per week beschikbaar te maken op de Site. Desalniettemin kan het voorkomen dat GWP S.A. de Service incidenteel niet kan waarborgen, vanwege technische of operationele redenen, zoals onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 3. De Producten

3.1. Voorwaarden voor het verkrijgen van de Producten

De Producten die GWP S.A. aanbiedt, zijn de Producten die vermeld staan op de Site, op de dag van de raadpleging van de Site door de Klant.

De Site biedt verschillende Producten: "Welkomst Bonus", "Premium Shopping", "Premium Delivery", de "Loyalty Bonus", de "Promotiekortingen".

Om te profiteren van deze Producten is het noodzakelijk dat de Klant toestemming heeft gegeven voor cookies op zijn browser, dat hij een rechtstreekse aankoop heeft gedaan bij een Partner-webwinkel en dat hij deze Partner-webwinkel het volledige aankoopbedrag heeft betaald met gebruik van een betaalmiddel op zijn eigen naam.

De Partner-webwinkel verwijst naar ofwel (i) de e-retailer die een overeenkomst heeft gesloten met de Klant voor de aankoop van een product of dienst via zijn webwinkel en die de onderneming GWP S.A. heeft toegestaan de Klant te verwijzen naar de site en hem daar de producten van de site aan te bieden; of (ii) de verschillende webwinkels die op de Site staan en die aan Klanten worden voorgesteld voor hun shopping en met welke de Klant vervolgens rechtstreeks contact opneemt voor de aankoop van een product of dienst via de webwinkel.

De lijst met Partner-webwinkels die beschikbaar zijn op de Site is te zien via deze link: Lijst met Partner-webwinkels

De volgende aankopen geven derhalve geen recht op de Producten: (1) aankopen bij Partner-webwinkels met cadeaubonnen, cadeau-overboekingen of tegoedbonnen, (2) de aankoop van producten of diensten die de Partner-webwinkel zelf al had afgeprijsd of voorzien van korting (3) aankopen die op een andere manier dan via Internet plaatsvonden, (4) aankopen van tweedehands producten, (5) abonnementen en contracten, (6) alle aankopen die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden.

Bovendien kunnen aankopen die niet rechtstreeks bij de Partner-webwinkel gedaan zijn nooit aanleiding geven tot kortingen en voordelen.

Het is niet voldoende dat de Klant de website van de Partner-webwinkel bezoekt om met zijn aankoop recht op de Producten te krijgen. Het is absoluut noodzakelijk dat de aankoop rechtstreeks wordt gedaan bij de Partner-webwinkel, dat de betaling van de aankoopprijs is gedaan aan deze Partner-webwinkel en dat de levering wordt uitgevoerd door dezelfde Partner-webwinkel. Gedane aankopen op de website van de Partner-webwinkel die zijn uitgevoerd door andere handelaren die aanwezig zijn op deze site, zijn uitgesloten van de Service.

In het geval van ruilen van een product en/of een dienst of de annulering bij een reeds overgemaakte betaling van GWP S.A. die overeenkomt met een "Premium Shopping", "Premium Delivery" of "Loyalty Bonus", behoudt GWP S.A. het recht om enerzijds de gebruikersaccount van de Klant te debiteren van de "Premium Shopping", "Premium Delivery" of "Loyalty Bonus" die vanwege deze aankoop is bijgeschreven op zijn rekening en anderzijds de Klant terugbetaling van zijn toegekende kortingen en voordelen te vragen.

Geruilde artikelen geven geen recht op een "Premium Shopping", "Premium Delivery" of "Loyalty Bonus" aangezien de Partner-webwinkel de oude bestelling annuleert en vervangt door een nieuwe bestelling zonder tussenkomst van de Service. De "Premium Shopping", "Premium Delivery" of "Loyalty Bonus" wordt geannuleerd en er is geen nieuwe "Premium Shopping", "Premium Delivery" of "Loyalty Bonus" mogelijk voor deze aankoop, omdat de nieuwe bestelling rechtstreeks gedaan wordt door de Partner-webwinkel.

De lijst met Partner-webwinkels staat enerzijds op het platform van de gebruikersaccount van de Klant, maar is ook zichtbaar op de Site voor enige inschrijving. Deze lijst kan aanpassingen, wijzigingen en annuleringen ondergaan, zoals de inhoud van de Site laat zien. De Klant verbindt zich ertoe om zijn gebruikersaccount regelmatig te controleren om verzekerd te zijn dat de "Premium Shopping", "Premium Delivery" of "Loyalty Bonus" is gecrediteerd en het rekeningsaldo correct is. Indien de Klant van mening is dat zijn kortingen en voordelen niet goed zijn bijgeschreven op zijn rekening dan moet hij onmiddellijk contact opnemen met de klantenservice van GWP S.A. zodat GWP S.A. kan controleren of de Klant inderdaad een aankoop heeft gedaan die recht geeft op een "Premium Shopping", "Premium Delivery" of "Loyalty Bonus". GWP S.A. beschikt over een termijn van vijfenveertig (45) dagen om de juistheid van de door de klant verschafte informatie te controleren en te bevestigen aan de Klant of zijn rekening zal worden gecrediteerd of niet.

GWP S.A. behoudt het recht om de Klant op elk moment en naar eigen goeddunken te vragen naar betalingsbewijzen van de aankopen, om te controleren of deze aankopen recht geven op kortingen en voordelen. Als blijkt dat deze aankopen geen aankopen zijn die recht geven op de Producten of, in het geval dat GWP S.A. de gevraagde documenten niet ontvangt binnen de termijn die vereist is om te kunnen controleren of de aankopen recht geven op kortingen en voordelen, dan kan GWP S.A. weigeren de gebruikersaccount van de Klant te crediteren met de "Premium Shopping ", "Premium Delivery" of "Loyalty Bonus", als deze nog niet gecrediteerd is of om de gebruikersaccount te debiteren als deze wel al was betaald.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle informatie van zijn gebruikersaccount te actualiseren, met name zijn postadres, zijn bankgegevens, zijn IBAN (International Bank Account Number) en BIC (Bank Identifier Code), om de uitbetaling van de kortingen en voordelen te vereenvoudigen. Indien de informatie niet is bijgewerkt op het moment van uitbetaling, en binnen een maximale termijn van één jaar, dan verliest de Klant alle verzamelde kortingen en voordelen.

De Klant kan de status van zijn gebruikersaccount en de geschiedenis van recente voordelen op elk moment controleren.

Zonder gemaakte fout door GWP S.A. kan deze laatste niet verantwoordelijk gehouden worden voor de onderbreking of intrekking van aanbiedingen die een Partner-webwinkel op zijn eigen site doet, noch voor wijzigingen van de door GWP S.A. geleverde kortingen en voordelen als gevolg van deze onderbreking of intrekking.

3.2. De "Welkomst Bonus"

Een van Producten die GWP S.A. aanbiedt, is de "Welkomst Bonus". Dit betreft de vergoeding door GWP S.A van:

 • ofwel een deel van de eerste aankoop van de Klant bij een Partner-webwinkel die hem de mogelijkheid bood zich in te schrijven op de Site,
 • ofwel een deel van de eerste aankoop van de Klant bij een Partner-webwinkel nadat hij zich rechtstreeks heeft ingeschreven op de Site.

De hoogte van die vergoeding wordt genoemd in de Documentatie.

Om deze vergoeding te krijgen dient de Klant:

 • Zijn aankoopbewijs in pdf-format te uploaden naar de Site.

Hij heeft recht op de "Welkomst Bonus" binnen een termijn van (60) dagen vanaf de Inschrijving

De Klant ontvangt zijn "Welkomst Bonus" daarna per overschrijving op zijn bankrekening, na verificatie door GWP S.A. dat het inderdaad een aankoop bij een Partner-winkel betreft.

Dit aanbod is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en beperkt tot één "Welkomst Bonus" per Klant en per Inschrijving.

Indien de Klant zijn "Welkomst Bonus" niet binnen de genoemde maximale termijn van 60 dagen na Inschrijving op de Site heeft aangevraagd, dan verliest hij automatisch zijn recht op de "Welkomst Bonus".

3.3. De "Premium Delivery"

Een van Producten die GWP S.A. aanbiedt, is de "Premium Delivery". Het betreft de maandelijkse vergoeding van de bezorgkosten die de Klant heeft betaald voor aankopen bij Partner-webwinkels binnen de grenzen van de in de Documentatie genoemde maximumvergoeding.

Het saldo van de bezorgkosten dat door GWP S.A. wordt vergoed aan de Klant houdt rekening met meerdere aankopen in dezelfde maand, maar wordt beperkt door een in de Documentatie genoemd bedrag.

Om de vergoeding van de bezorgkosten te ontvangen dient de Klant binnen dertig (30) dagen na zijn aankoop (of aankopen) het betaalbewijs in pdf-format te uploaden naar de site. Alleen aankopen bij Partner-webwinkels komen in aanmerking. De factuur moet duidelijk de aankoopdatum en de hoogte van de bezorgkosten vermelden.

Na verificatie door GWP S.A. dat de voorwaarden voor terugbetaling van de bezorgkosten vervuld zijn door de Klant, crediteert GWP S.A. de bankrekening van de Klant met de bezorgkostenvergoeding, waarvan het maximum is aangegeven in de Documentatie, binnen een termijn van 30 dagen na het uploaden van het aankoopbewijs door de Klant.

Als de Klant verzuimt om binnen 30 dagen na zijn aankoop (of aankopen) het aankoopbewijs voor vergoeding van de bezorgkosten naar GWP S.A. te sturen, dan is GWP S.A. niet verplicht hem de bezorgkosten te vergoeden.

3.4. De "Premium Shopping"

Een van Producten die GWP S.A. aanbiedt, is de "Premium Shopping". Het betreft een korting volgens een in de Documentatie vermeld percentage, die GWP S.A. toepast op het aankoopbedrag exclusief BTW van elke aankoop die de Klant betaald heeft aan Partner-webwinkels (de "Premium Shopping").

De Klant kan binnen dezelfde maand voor verschillende aankopen bij Partner-webwinkels profiteren van deze "Premium Shopping", binnen de grenzen van een maximum bedrag dat in de Documentatie vermeld staat.

GWP S.A. garandeert de Klant een korting op elke door de Klant gedane aankoop bij een Partner-webwinkel.

Wat de reservering van hotelkamers betreft, de betaling daarvan wordt alleen beschouwd als naar behoren voldaan en dus in aanmerking komend voor de "Premium Shopping" als de volledige prijs van de kamer door de Klant is betaald aan het betrokken hotel. De "Premium Shopping" kunnen dus niet van toepassing zijn op aanbetalingen, borgkosten, annuleringskosten, no-show kosten of andere door de Klant betaalde bedragen die niet overeenkomen met het totaalbedrag van de kamerprijs. Op de websites van Partner-webwinkels staat geen enkele vermelding van de kortingspercentages en het is dus de verantwoordelijkheid van de Klant om zich op de Site te informeren over de "Premium Shopping".

Bij boekingen van hotelkamers wordt de gebruikersaccount van de Klant niet gecrediteerd met de "Premium Shopping" op het moment van de reservering op de website van de Partner-webwinkel, maar pas wanneer de reservering definitief geconsumeerd is door de Klant en volledig in rekening gebracht door het hotel. Zo kunnen er meerdere weken, of zelfs maanden, zitten tussen het moment van reservering en de bijschrijving van de "Premium Shopping" op de rekening van de Klant.

Als een Klant zijn aankoop in meerdere termijnen betaald aan de Partner-webwinkel, dan kan de Klant pas aanspraak maken op de "Premium Shopping" als het volledige aankoopbedrag voldaan is. Orderbevestigingen per e-mail en ontvangstbewijzen van bestellingen bij Partner-webwinkels worden niet beschouwd als aankoopbewijs en geven daarom geen recht op "Premium Shopping".

Hoewel de sites van Partner-webwinkels prijzen van goederen of diensten inclusief BTW kunnen vermelden, wordt de hoogte van de "Premium Shopping" berekend op basis van de prijzen exclusief BTW, zoals de geldende regelgeving voorschrijft.

De hoogte van de opgebouwde "Premium Shopping" kan in een kalendermaand niet hoger zijn dan het maximumbedrag dat in de Documentatie staat en de bedragen die boven dit maximum uitkomen mogen niet worden meegenomen naar volgende maanden.

De opgebouwde "Premium Shopping" wordt binnen 48 uur en 15 dagen na de aankoopdatum bij de Partner-webwinkel gecrediteerd op de account van de Klant, onder het voorbehoud dat de aankoop bij de Partner-webwinkel definitief is en dat de Klant geen gebruikt gemaakt heeft van zijn herroepingsrecht bij de Partner-webwinkel.

De "Premium Shopping" wordt definitief bijgeschreven op de rekening van de Klant zodra de aankoop is gevalideerd door de Partner-webwinkel. Voor alle vragen over de hoogte en de goedkeuring van de "Premium Shopping", of elk verzoek met betrekking tot het niet doorgeven van de validatie van een aankoop door de e-merchant Partner aan GWP S.A, kan de Klant zich richten tot de Klantenservice, per e-mail (klantenservice@exclusivesandbenefits.nl). GWP S.A behoudt zich het recht voor om, naar eigen keuze en naar eigen goeddunken, elk aanvullend bewijs te weigeren dat door de Klant wordt verzonden en waarvan wordt aangenomen dat het geen recht geeft op kortingen en privileges. GWP S.A. beschikt over een periode van vijfenveertig (45) dagen om de juistheid van de ondersteunende documenten die door de Klant zijn verstrekt te verifiëren en om aan deze Klant te bevestigen of zijn account al dan niet zal worden gecrediteerd.

Voor alle "Premium Shopping" die op de account van de Klant zijn bijgeschreven in de loop van maand M, crediteert GWP S.A. het bedrag op de bankrekening van de Klant voor het einde van de maand M+2, vanaf het moment dat de opgetelde som van "Premium Shopping" in de maand M de som van vijf (5) euro overstijgt. Bijvoorbeeld, voor twee "Premium Shopping" van €3 en €4 bijgeschreven op de account van de Klant tussen 1 januari en 31 januari, wordt een overschrijving van €7 gedaan aan de Klant voor het einde van de maand maart.

3.5 De "Loyalty Bonus"

Een van Producten die GWP S.A. aanbiedt, is is de "Loyalty Bonus". Als de Klant een nieuwe aankoop doet bij de Partner-webwinkel waardoor de Klant zich heeft ingeschreven, de "Eerste partner-webwinkel", dan heeft de Klant recht op een "Loyalty Bonus" waarvan de hoogte is vastgelegd in de Documentatie.

De Klant kan elke maand profiteren van deze "Loyalty Bonus", maar slechts één keer per maand, zodra hij een nieuwe aankoop doet bij deze Eerste Partner-webwinkel.

Deze Eerste Partner-webwinkel is:

 • ofwel de Partner-webwinkel die de Klant via zijn e-commerce website heeft gecontracteerd en die GWP S.A. heeft toegestaan de Klant naar zijn Site te leiden,
 • ofwel de Partner-webwinkel waar de Klant zijn eerste aankoop heeft gedaan na een rechtstreekse inschrijving op de Site. .
Deze Eerste Partner-webwinkel wordt automatisch de winkel waar de Klant zijn "Loyalty Bonus" krijgt.

Om de "Loyalty Bonus" te ontvangen dient de Klant zijn aankoopbewijs (in pdf-format) te uploaden naar de Site. De factuur moet duidelijk de aankoopdatum en het aankoopbedrag vermelden.

Na verificatie door GWP S.A. dat het inderdaad om een nieuwe aankoop bij de Eerste Partner-webwinkel gaat, wordt de bankrekening van de Klant gecrediteerd met de "Loyalty Bonus".

Als de Klant verzuimt om binnen dertig (30) dagen na zijn aankoop het aankoopbewijs op te sturen voor het verkrijgen van de "Loyalty Bonus", dan is GWP S.A. niet verplicht om deze te overmaken op zijn bankrekening.

Deze aanbieding is persoonlijk, onoverdraagbaar en beperkt tot één enkele "Loyalty Bonus" per maand.

3.6 De "Promotiekortingen"

Klanten kunnen ook profiteren van "Promotiekortingen" in de vorm van codes die worden aangeboden door Partners-webwinkels.

Een lijst van deze promotiecodes die gelden voor de producten of diensten van Partner-webwinkels wordt verstrekt aan Klanten op de Site.

GWP S.A. is niet verantwoordelijk voor veranderingen of annulering van een promotiecode op de website van een Partner-webwinkel. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich ervan te verzekeren dat alle promotiecodes geldig zijn.

4. De Kosten

De Klant moet elke maand een abonnement betalen en dat wordt elke maand afgeschreven door GWP S.A. op de verjaardatum van de Overeenkomst. Bijvoorbeeld: als de Inschrijvingsdatum 3 juni is, dan wordt het bedrag elke 3e van de maand afgeschreven bij de Klant, na afloop van de proefperiode van een maand, ofwel, er is een eerste afschrijving op 3 juli.

De hoogte van het abonnementsgeld is vastgesteld in de Documentatie.

GWP S.A. zal de eerste maand pas afschrijven na het verstrijken van de gratis proefperiode van een maand die ingaat na de Inschrijving door de Klant voor de Service. De Klant machtigt GWP S.A. voor automatische incasso van het abonnement door middel van de bankgegevens die zijn verstrekt door de Klant.

De systematische uitgifte van facturen voor diensten die niet meer dan €25 bedragen is niet verplicht, maar op verzoek van de Klant kan desalniettemin een factuur worden afgegeven.

GWP S.A. kan, indien nodig, het abonnement wijzigen tijdens de verlengingsperiodes. De Klant wordt dan minstens dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte gesteld van elke wijziging in het abonnement en hij kan de Overeenkomst desgewenst beëindigen.

Artikel 5. Duur en inwerkingtreding van de Overeenkomst

5.1 Proefperiode – Herroepingsrecht

De Overeenkomst gaat in op de dag van de Inschrijving van de Klant voor de Service. De Klant profiteert van een proefperiode van een maand vanaf de Inschrijving waarin hij geen abonnement hoeft te betalen.

Tijdens deze periode van een maand vanaf de datum van Inschrijving kan de Klant de Service gratis gebruiken.

De proefperiode omvat de wettelijke duur van het herroepingsrecht van veertien (14) dagen waarover de Klant beschikt vanaf de datum van Inschrijving.

De Klant heeft een termijn van veertien (14) dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgaaf van reden of betaling van boetes.

De herroepingstermijn vervalt veertien (14) dagen na de datum van Inschrijving.

Om zijn herroepingsrecht te doen gelden, dient de Klant zijn besluit tot herroeping van deze Overeenkomst kenbaar te maken door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per brief, fax of e-mail). De Klant kan eveneens gebruik maken van het voorbeeldformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Een herroepingsformulier is beschikbaar op de Site en het zal ook door GWP S.A. per e-mail aan de Klant gestuurd worden op het moment van zijn Inschrijving.

GWP S.A. herinnert de Klant op het moment van Inschrijving aan de voorwaarden van zijn herroepingsrecht.

De Klant kan het herroepingsformulier per e-mail toezenden aan de klantenservice van GWP S.A. via dit adres: klantenservice@exclusivesandbenefits.nl, of per post naar: Exclusives & Benefits - Klantenservice TSA 82020 75487 Paris Cedex 10, of via FAX op +352 2 625 8067.

Indien de Klant gebruik maakt van de Service gedurende de 1e maand van het lidmaatschap, dan brengt dit zijn herroepingsrecht niet in het geding; hij kan dat blijven uitoefenen volgens de voorwaarden van dit artikel.

5.2 Duur van de Overeenkomst

De Overeenkomst wordt gesloten voor een periode van één maand vanaf de datum van Inschrijving.

Zij wordt vervolgens automatisch en stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende en identieke periodes van een maand, tenzij één van de Partijen besluit de Overeenkomst niet te verlengen of te beëindigen.

Artikel 6. Wijziging van de Overeenkomst door GWP S.A.

GWP S.A. kan gedwongen zijn om de Overeenkomst te wijzigen.

GWP S.A. informeert de Klant door middel van de Site en per e-mail over de gewijzigde Overeenkomst. Elke wijziging van de Overeenkomst zal ten minste dertig (30) dagen voor de uitvoering daarvan kenbaar worden gemaakt aan de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn e-mails regelmatig te controleren om te verifiëren of wijzigingen zijn aangebracht in de Overeenkomst.

GWP S.A. informeert de Klant dat hij het recht heeft om de Overeenkomst te beëindigen indien hij de nieuwe voorwaarden van de Overeenkomst niet wil accepteren. De Klant moet een besluit tot opzegging van de Overeenkomst bevestigen per e-mail vóór het verstrijken van de termijn van dertig dagen.

Als de Klant zijn Overeenkomst niet heeft opgezegd binnen de termijn van een maand vanaf de kennisgeving van de wijzigingen in de contractvoorwaarden door GWP S.A., dan wordt hij geacht de wijzigingen van de Overeenkomst aanvaard te hebben.

Artikel 7. Beëindiging van de Overeenkomst door de Partijen

De Inschrijving kan op elk moment worden beëindigd door een van de beide Partijen.

De opzegging kan op elk gewenst moment door een van de beide Partijen worden gemeld, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van reden.

De Klant moet zijn opzegging kenbaar maken ofwel per e-mail aan de Klantenservice van GWP S.A., ofwel via de Site onder de URL www.exclusivesandbenefits.nl/member/unsubscribe of door de Klantenservice te bellen op .

De kennisgeving van opzegging door GWP S.A. wordt verstuurd naar het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven.

GWP S.A. is niet verantwoordelijk voor een mislukte ontvangst van de opzeggingsmail buiten zijn schuld, onder meer als gevolg van een falende internetverbinding, een mankement van de mailbox die de Klant gebruikt voor zijn e-mails, een e-mailadres dat de Klant verkeerd genoemd heeft, nalatigheid van de Klant om zijn e-mail te controleren of om GWP S.A. te informeren van een verandering van e-mailadres.

De opzegging wordt van kracht op het einde van de lopende maandelijkse termijn.

De Klant die zijn lidmaatschap beëindigt en die betaald heeft voor de lopende termijn, heeft het recht om alle kortingen en voordelen te gebruiken en ontvangen tot het einde van de lopende termijn. Aan het einde van de lopende termijn zal de Klant geen toegang meer hebben tot de Service en geen contributie meer betalen.

In het geval van niet naleving van de verplichtingen van de Overeenkomst door de Klant heeft GWP S.A. eveneens het recht om de Overeenkomst per directe ingang te ontbinden, van rechtswege en zonder verdere formaliteiten anders dan de kennisgeving van de beëindiging door GWP S.A..

GWP S.A. heeft ook het recht om elk lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant een ongeldig betaalmiddel heeft opgegeven tijdens de Inschrijving of als het door de Klant opgegeven betaalmiddel tijdens de contractduur ongeldig wordt. Een ongeldig betaalmiddel kan een verloren of gestolen creditcard zijn, een bankrekening waavan niets kan worden afgeschreven (bijvoorbeeld vanwege een afgesloten creditcard of een bankrekening waarvan de maximale kredietlimiet bereikt is), een verlopen creditcard of een ongeldig creditcardnummer.

GWP S.A. behoudt zich ook het recht voor om elk lidmaatschap per directe ingang te beëindigen vanwege misbruik of frauduleuze activiteiten, bijvoorbeeld als een Klant zich meerdere malen afmeldt voor het einde van de proeftijd, en daarmee van de Service profiteert zonder lidmaatschapsgeld te betalen. Hetzelfde geldt als blijkt dat een Klant aankopen heeft gedaan die niet voor persoonlijk gebruik zijn; of als hij zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord heeft doorgegeven om zo andere mensen, die geen Klanten zijn, van de Service te laten profiteren; of als hij Voordelen van de Service probeert te verkrijgen om aankopen te doen voor iemand anders; of als hij documenten heeft vervalst. In het geval van onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst door GWP S.A. wegens contractbreuk door de Klant, heeft GWP S.A. het recht om de uitbetaling van alle door de Klant op zijn gebruikersaccount opgebouwde Voordelen stop te zetten, zonder dat hij enige aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Onverminderd de overige bepalingen in de Overeenkomst, is GWP S.A. bevoegd de Service op te schorten of de Overeenkomst te allen tijde te beëindigen indien: (i) de Klant de verplichtingen van de Overeenkomst niet naleeft; (ii) GWP S.A. ingelicht is dat de Service wordt gebruikt voor illegale doeleinden.

Artikel 8. Bewaartermijn van de Overeenkomst

Overeenkomstig de geldende regelgeving garandeert GWP S.A. dat de contractuele voorwaarden die hem met de Klant verbinden, namelijk de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en de Documentatie, gedurende een termijn van 10 jaar bewaard zullen blijven.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

De Website en zijn gehele inhoud (tekst, vaste of bewegende grafische elementen, geluid, databases, software...) wordt beschermd door het auteursrecht en in bredere zin door het intellectueel eigendomsrecht. Deze Website is het eigendom van GWP S.A.

Als zodanig en in overeenstemming met de wetgeving ter bescherming van het intellectueel eigendom is het gebruik van de Website alleen toegestaan voor privégebruik, onder voorbehoud van andere of zelfs restrictievere bepalingen van de wetgeving voor intellectueel eigendomsrecht. Elk ander gebruik zonder voorafgaande toestemming van GWP S.A. wordt opgevat als namaak en bestraft wegens inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 10. Bescherming van persoonsgegevens

Als verwerkingsverantwoordelijke gebruikt GWP S.A. de persoonsgegevens van het Lid voor het beheer van diens bestelling en het onderhoud van de commerciële relaties. Deze persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de bedrijven die een rol spelen in deze relaties, zoals partijen die verantwoordelijk zijn voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en betaling van de diensten en bestellingen.

De manier waarop GWP S.A. de persoonlijke gegevens van Leden verzamelt en verwerkt, is beschreven in het document 'Persoonsgegevensbeleid', dat beschikbaar is op de Webite.

In overeenstemming met de wet betreffende informatica en vrijheden van 6 januari 1978 en Verordening 2016/679 van de EU heeft het Lid in het kader van de bovengenoemde verwerking met name het recht op inzage, rectificatie en verwerping van de hem betreffende persoonsgegevens.

Het beheer van Cookies op de Website wordt toegelicht in het document 'Cookiebeleid', dat beschikbaar is op de Website.

Artikel 11. Verplichtingen van de Partijen

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Service in overeenstemming met zijn doel, zoals vermeld in deze Overeenkomst en in de Documentatie die op de Site gepresenteerd wordt op de datum van Inschrijving, en waarvan de Klant op het moment van Inschrijving de kennisname bevestigt. De Klant is verantwoordelijk voor het beheer van zijn apparatuur, hij verzekert zich ervan dat geen enkele andere persoon toegang heeft tot de Service. In het geval dat de Klant weet dat een andere persoon zich hiertoe toegang verschaft, dan dient hij deze fraude onmiddellijk te melden en deze informatie per aangetekende post te bevestigen.

De Klant mag derden geen toegang verlenen tot de gehele of gedeeltes van de Service, tegen betaling of gratis, zonder uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van GWP S.A..

Bij gelegenheid kan GWP S.A. de code of het telefoonnummer wijzigen, een hernummering uitvoeren, de service onderbreken om operationele redenen, onderhoud of in noodgevallen.

GWP S.A. zal zijn uiterste best doen om de Klant op alle mogelijke manieren hiervoor te waarschuwen, met name via de informatiepagina's van de Site, zodra GWP S.A. kennis heeft van de data van geplande interventies, en proberen de periode van downtime overdag zoveel mogelijk beperken (procedures worden meestal 's nachts uitgevoerd), maar GWP S.A. geeft geen garanties voor de continuïteit, de bereikbaarheid of de toegankelijkheid van de Site.

Om de Service te kunnen leveren aan de Klant, moet GWP S.A. bepaalde persoonlijke gegevens van de Klant verzamelen, verwerken en in sommige gevallen delen met derden. De Klant gaat hierbij akkoord met de verzameling, het gebruik en het openbaren van zijn persoonlijke gegevens, ingevolge en onder voorbehoud van het privacybeleid en het beleid voor het gebruik van Cookies van GWP S.A.

GWP S.A. is niet verantwoordelijk voor de onbereikbaarheid van de Service als gevolg van een fout van telecombedrijven.

GWP S.A. is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die eventueel geleden wordt door de Klant, met name: exploitatieverlies of verlies van informatie. De Klant verplicht zich ertoe om een ​​back-up te maken van alle gegevens die zijn opgenomen in de gebruikersaccount, met name de "Welkomst Bonus", de "Premium Shopping", de "Premium Delivery", de "Loyalty Bonus" en "Promotiekortingen".

De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Service.

De Klant erkent dat hoewel GWP S.A. de aanbieder is van bepaalde Services, andere diensten of producten door de Partner-webwinkels geleverd worden.

De Klant erkent dat GWP S.A. in dat geval geen controle heeft over de kwaliteit of de veiligheid van de diensten en producten die worden aangeboden en verstrekt door de Partner-webwinkels, over de juistheid of nauwkeurigheid van de omschrijving of verstrekte informatie, of over het vermogen van Partner-webwinkels om diensten of producten te verkopen. De Klant erkent en accepteert dat GWP S.A. geen enkele expliciete of impliciete garantie geeft met betrekking tot de Partner-webwinkels, de kwaliteit van hun waren of de geschiktheid voor een bepaald doel van de producten of diensten die de Klant koopt bij de genoemde Partner-webwinkels, wat betreft hun gebruik, commerciële toepassingen of anderszins.

De Klant erkent tevens dat GWP S.A. niet verantwoordelijk gehouden kan worden als Partner-webwinkels de verkoop of levering van diensten die zij aanbieden uiteindelijk niet volbrengen.

Wat de geleverde producten of diensten van Partner-webwinkels betreft, GWP S.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld door de Klant: (i) als de producten of diensten van de Partner-webwinkel niet worden geleverd volgens de voorziene procedures; (ii) bij enige vertraging van de aflevering van producten of diensten, ongeacht de oorzaak van de vertraging, of (iii) bij producten of diensten die defect of niet conform de voorwaarden zijn. De Klant erkent en aanvaardt dus dat GWP S.A. geen partij is bij transacties tussen de Klant en de Partner-webwinkels, en dat voor hem op deze titel geen enkele verplichtingen gelden. Indien de Klant producten en/of diensten koopt bij Partner-webwinkels, dan wordt de Klant een klant van de Partner-webwinkels en moeten alle opmerkingen, klachten of vragen met betrekking tot zijn aankopen rechtstreeks aan deze Partner-webwinkels gericht worden, en niet aan GWP S.A.. Alle regels, elk beleid (waaronder het privacybeleid) en de werkwijze van deze Partner-webwinkels zullen van toepassing zijn op de Klant tijdens het gebruik van de websites van deze Partner-webwinkels. Geen enkele verwijzing of link van de Site naar een product, dienst en/of voorwaarde van een van de Partner-webwinkels impliceert een goedkeuring of aanbeveling door GWP S.A..

De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van de Service, en elk door de Service verkregen product of dienst, op eigen risico gebeurt en dat de Service wordt geleverd "als zodanig" en "zoals beschikbaar", en dat het gebruik ervan niet onder de verantwoordelijkheid van GWP S.A. valt, tenzij GWP S.A. in gebreke blijft ten opzichte van van één van zijn verplichtingen.

GWP S.A. kan, buiten gemaakte fouten van zijn kant, niet aansprakelijk worden gesteld voor de mislukte ontvangst van e-mails die door GWP S.A. verzonden zijn naar Klanten, die het gevolg kan zijn van een storing van de internetverbinding, een falen van het mailsysteem dat de Klant gebruikt voor zijn e-mails, een onjuist e-mailadres dat door de Klant is verstrekt aan GWP S.A., de nalatigheid van een Klant om zijn e-mails te controleren of GWP S.A. te informeren van een verandering in zijn e-mailadres, of een mislukte aflevering van de e-mail door de e-mailprovider.

Artikel 12. Algemene bepalingen

De Klant maakt verbinding met de Service met behulp van zijn telecommunicatiemiddelen die in overeenstemming zijn met de Documentatie en de geldige regelgeving. GWP S.A. stelt de Klant geen enkel materiaal, telefoonverbinding, (rand)apparatuur of software ter beschikking.

De Overeenstemming mag zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GWP S.A. niet deels of in zijn geheel worden overgedragen door de Klant. GWP S.A. kan het gehele of een deel van de Overeenkomst overdragen onder voorbehoud dat de cessionaris dezelfde voorwaarden hanteert in relatie tot de Klant. Bovendien kan GWP S.A. toevlucht nemen tot elke onderaannemer van zijn keuze om alle of een deel van de hier genoemde diensten te laten uitvoeren.

De Klant verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie omtrent de Service, met name de gebruikersnaam en het wachtwoord die hem zijn toegekend op persoonsgebonden en niet overdraagbare titel. Het invoeren van het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam van de Klant, of het gebruik van een identificatiemiddel dat door andere partijen op de Site geboden wordt, vormt de geldige identiteitsverklaring van de Klant tijdens het gebruik van de Service.

Het feit dat GWP S.A. zich op bepaalde momenten niet specifiek beroept op een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als het afstand doen van de mogelijkheid om de betreffende bepaling op een later moment te laten prevaleren.

In geval van overmacht worden de verplichtingen van de verhinderde Partij opgeschort, met name in de gevallen van: (i) handeling of nalatenschap van de overheid of de bevoegde hogere autoriteiten; (ii) falen van telecomnetwerken; (iii) opstanden, burgeroorlog, oorlog, militaire operaties, nationale of lokale noodtoestand, brand, blikseminslag, explosie, overstroming, storm, toedoen van een derde.

Artikel 13. Volledige Overeenkomst

Deze huidige Algemene Voorwaarden, de aan de Klant gestuurde orderbevestiging en de Documentatie vormen samen een contractueel geheel en bevatten de integrale contractuele relaties tussen de Partijen.

Artikel 14. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtsmacht

De Overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Elk geschil in verband met de interpretatie en/of handhaving valt onder de bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.

Article 15. Klachten en informatiebemiddeling

Reclamaties : Exclusives & Benefits - Klanten Service - TSA 82020 - 754887 PARIS CEDEX 10

Als er geen oplossing wordt gevonden, het lid kan contact opnemen de Online Dispute Resolution op internet https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Bijzondere Voorwaarden (Documentatie)

Lees de Bijzondere Voorwaarden Nr. 204661

Exclusives & Benefits

Uw website voor exclusieve shopping!

Als lid kunt u deelnemen aan een unieke shopping-ervaring op internet.

Met de Shopping Premium van 20% korting op al uw aankopen, de Loyalty Bonus en de vergoeding van al uw bezorgkosten, profiteert u van de beste shopping-service op internet.

GDPR Payments Payments Payments Payments Payments