Persoonsgegevensbeleid

Persoonsgegevensbeleid

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

Het bedrijf GWP S.A. (kapitaal van 31.000 euro - 15A rue Louis XIV L-1948 Luxembourg - geregistreerd in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B207382 - Inschrijving Machtigingsnummer 10071114/0, uitgegeven door het Ministerie van Economie van het Groothertogdom Luxemburg gevestigd 19-21 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg - BTW-nummer LU28700569), hierna GWP, is verantwoordelijk voor de verzameling van persoonlijke gegevens op de website toegankelijk via de URL www.exclusivesandbenefits.nl, hierna de Website.

De persoonsgegevens die GWP op de Website verzamelt, zijn bestemd voor GWP en blijven op het grondgebied van de Europese Unie.

De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt door onderaannemers van GWP die betrokken zijn bij het beheer van de Website: hostingprovider, online betalingsprovider.

Categorieën van de verzamelde persoonsgegevens, doel en duur

De persoonsgegevens die GWP verzamelt op de Website zijn:

Identificatiegegevens

  • verzameld via het inschrijfformulier: naam, voornaam, adres, postcode, stad, land, e-mailadres. Verstrekking van deze gegevens is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst met GWP.
  • verzameld via het herroepingsformulier: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
De identificatiegegevens worden bewaard voor de volgende doeleinden:
  • Indien zij zijn verzameld via het inschrijfformulier: voor het sluiten van de overeenkomst met GWP, zodat een gebruikersaccount aangemaakt kan worden waarmee de betrokkene kan profiteren van de diensten van GWP zoals beschreven in de Algemene Verkoopvoorwaarden,
  • indien verzameld via het herroepingsformulier: deze identificatiegegevens dienen om de betrokken persoon zijn herroepingsrecht te kunnen laten uitoefenen bij GWP en zijn overeenkomst te ontbinden,
  • ten behoeve van de communicatie rond de dienst van GWP, zijn werking en de opvolging (herinneringen met betrekking tot premiebetalingen etc.).

Deze identificatiegegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is voor het beheer van de commerciële relatie door GWP en worden na beëindiging van lidmaatschap verwijderd uit alle contractuele documenten. Echter, alle gegevens die het bewijs vormen van een recht of een overeenkomst, of die bewaard moeten worden met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting of verordening, kunnen onderdeel zijn van een archiveringsbeleid en voor dat doel bewaard worden in overeenstemming met de geldende bepalingen (verjaringstermijnen, wettelijke verplichtingen inzake instandhouding, enz.).

Betalingsgegevens

  • verzameld via het inschrijfformulier: type creditcard, vervaldatum (maand en jaar), creditcardnummer, CVC-code.

Verstrekking van deze gegevens is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst met GWP.

Deze betalingsgegevens worden bewaard om de betrokkene te kunnen laten profiteren van de diensten die GWP aanbiedt, zoals gedefinieerd in de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Deze betalingsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is voor het beheer van de commerciële relatie door GWP en worden na beëindiging lidmaatschap verwijderd uit alle contractuele documenten. Echter, alle gegevens die het bewijs vormen van een recht of een overeenkomst, of die bewaard moeten worden met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting of verordening, kunnen onderdeel zijn van een archiveringsbeleid en voor dat doel bewaard worden in overeenstemming met de geldende bepalingen (verjaringstermijnen, wettelijke verplichtingen inzake instandhouding, enz.).

Browsergegevens

  • van bezoekers van de Website, verzameld via loggegevens gegenereerd door de webserver van de Website.

De inloggegevens worden vanwege veiligheidsdoeleinden bewaard gedurende een periode van 24 uur en zijn bestemd voor IT-afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van de Website.

Gegevens die voortkomen uit cookies en andere tracers.

kunnen worden verzameld en verwerkt, indien nodig na uw toestemming. De gegevens die met behulp van deze cookies verzameld worden, het doel van hun verzameling, de ontvangers van de gegevens en de bewaartermijnen worden beschreven in het Cookiebeleid van de Website.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, ook hebt u, indien van toepassing, het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
U kunt tevens beperkingen van de verwerking aanvragen, bezwaar maken tegen de verwerking en richtlijnen bepalen voor de beschikking van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar its.nl of naar het postadres: GWP S.A., 15A rue Louis XIV L-1948 Luxembourg. In overeenstemming met de geldende regelgeving moet uw aanvraag worden ondertekend, vergezeld zijn van een fotokopie van een identiteitskaart met uw handtekening, en het adres preciseren waarop u beanwoord wilt worden. Binnen 2 maanden na ontvangst van het verzoek ontvangt u een antwoord.

Exclusives & Benefits

Uw website voor exclusieve shopping!

Als lid kunt u deelnemen aan een unieke shopping-ervaring op internet.

Met de Shopping Premium van 20% korting op al uw aankopen, de Loyalty Bonus en de vergoeding van al uw bezorgkosten, profiteert u van de beste shopping-service op internet.

GDPR Payments Payments Payments Payments Payments